Godkjenning av et laboratorium i Ukraina for kontroll av effektiviteten til rabiesvaksiner i hunder, katter og ildere

Tittel

(Utkast) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om godkjenning av et laboratorium i Ukraina med hensyn til utføring av serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning på hunder, katter og ildrer

(Draft) Commission Implementing Decision authorising a laboratory in Ukraine to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines in dogs, cats and ferrets

Siste nytt

Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 13.7.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, engelsk utgave)

(1) Decision 2000/258/EC designates the Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) in Nancy, France, as the specific institute responsible for establishing the criteria necessary for standardising the serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines. The AFSSA has now been integrated into the Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) in France.

(2) Decision 2000/258/EC provides, inter alia, that the ANSES is to appraise laboratories in third countries that have applied for approval to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines.

(3) The competent authority of Ukraine has submitted an application for the approval of the laboratory «NeoVetlab Ukraine Ltd» in Kyiv, and the ANSES has established and submitted to the Commission a favourable appraisal report dated 14 September 2018 for this laboratory.

(4) The laboratory «NeoVetlab Ukraine Ltd» in Kyiv should therefore be authorised to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines in dogs, cats and ferrets.

(5) The measures provided for in this Decision are in accordance with the opinion of Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.07.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet