Godkjenning av et preparat av lecitiner som fôrtilsetning til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1007 av 15. juni 2017 om godkjenningen av et preparat av lecitiner som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1007 of 15 June 2017 concerning the authorisation of a preparation of lecithins as feed additive for all animal species

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.5.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder regodkjenning av lecitin som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter i gruppen «emulgatorer», under kategorien «tekniske tilsetningsstoffer». EFSA vurderer lecitin til å være effektive emulgator. Lesitiner er vanligvis fosforlipider, bestående av fosforsyre koblet sammen med cholin, glyserol og en eller to fettsyrer. Det er vurdert til ikke å være nødvendig med maksimumsgrense. EFSA har vurdert preparatet til å være trygt for dyrehelse, human helse, og miljøet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
03.05.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.06.2017
Anvendelsesdato i EU
05.07.2017
EFTA/EØS-flagg

EØS

Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet