Godkjenning av L-tryptophan som fôrtilsetning til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/873 av 22. mai 2017 om godkjenningen av L-tryptophan produsert av Escherichia coli som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/873 of 22 May 2017 concerning the authorisation of L-tryptophan produced by Escherichia coli as a feed additive for all animal species

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 31.5.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.6.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder regodkjenning av aminosyren L-trypofan produsert av ulike stammer av bakterien Escherichia coli som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. L-tryptofan er regodkjent i kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer», i gruppen «aminosyrer, deres salter og analoger». EFSA vurderer L-tryptofan å være en effektiv kilde til den essensielle aminosyren tryptofan. L-tryptofan ikke godkjent for tilsetning til vann, pga. det mangler analysemetode for tryptofan i vann.

EFSA vurderingen sier at det er et problem med endotoksiner i støvet under produksjon fra en av stammene (DSM 25084). Søker har kommet med ny data som viser at de har endret produksjonsmetode (nytt filter), som gjør at innholdet av endotoksiner i produksjonsmiljøet er redusert til sikkert nivå. Denne dokumentasjonen vurdert å være tilfredsstillende, og i rettsaktens vedlegg er det gitt at nivået er av endotoksiner skal være under 1600 IU per m3 luft.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er drøftet i Europakommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, PAFF, seksjon fôrvarer, og ble votert i møte mai 2017.

Rettsakten ble vedtatt i EU 22.05.2017.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
25.04.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.05.2017
Anvendelsesdato i EU
12.06.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet