Godkjenning av natrium- og -kaliumalginat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for visse dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1533 av 12. oktober 2018 om godkjenning av et preparat av natriumalginat som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter, hunder, andre ikke-matproduserende dyr, og fisk, og et preparat av kaliumalginat som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1533 of 12 October 2018 concerning the authorisation of a preparation of sodium alginate as a feed additive for cats, dogs, other non-food-producing animals and fish and a preparation of potassium alginate as a feed additive for cats and dogs

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.10.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.10.2018)

Sammendrag av innhold
Regodkjenning av natriumalginat og godkjenning av kaliumalginat som fôrtilsetningsstoff i kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer». Stoffene er søkt regodkjent og godkjent for katter, hunder, andre ikke-matproduserende dyr og fisk. Stoffene er effektiv som stabilisatorer, fortykningsmidler, geleringsmidler og som bindemidler og er derfor foreslått godkjent i disse gruppene av teknologiske tilsetningsstoffer. Det er gitt størsteinnhold for katt og hund. EFSA har vurdert preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, tilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
03.07.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.10.2018
Anvendelsesdato i EU
04.11.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet