Godkjenning av natriumselenat som tilsetningsstoff i fôrvarer for drøvtyggere

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/377 ac 5. mars 2020 om godkjenning av natriumselenat som tilsetningsstoff i fôrvarer for drøvtyggere

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/377 of 5 March 2020 concerning the authorisation of sodium selenate as a feed additive for ruminants

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 8.4.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.3.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av natriumselenat som ernæringsmessig tilsetningsstoff i gruppen ‘forbindelser av sporstoffer’ til drøvtyggere. EFSA vurderer tilsetningsstoffet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det er samme størsteinnhold for selen for dette tilsetningsstoffet som for andre selentilsetningsstoffer (0,50 mg total selen/kg fullfôr med tørrstoff på 88%). Det er også en effektiv selenkilde til drøvtyggere.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.02.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.03.2020
Anvendelsesdato i EU
26.03.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet