Godkjenning av preparater av alfa-amylase som ensileringsmidler til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/454 av 20. mars 2019 om godkjenning av preparatert av alfa-amylase fra Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553, Bacillus amyloliquefaciens NCIMB 30251 og Aspergillus oryzae ATTC SD-5374, og et preparat av endo-1,4-beta-glucanase fra Trichoderma reesei ATCC PTA-10001 som ensileringsmidler til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/454 of 20 March 2019 concerning the authorisation of preparations of alpha-amylase from Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553, Bacillus amyloliquefaciens NCIMB 30251, and Aspergillus oryzae ATTC SD-5374, and a preparation of endo-1,4-beta-glucanase from Trichoderma reesei ATCC PTA-10001 as silage additives for all animal species.

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 215.3.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder regodkjenning av et preparater av enzymet alfa-amylase fra tre stammer av mikroorganismer (Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553, Bacillus amyloliquefaciens NCIMB 30251, og Aspergillus oryzae ATTC SD-5374) og enzymet endo-1,4-beta-glucanse fra Trichoderma reesei ATCC PTA-10001 som fôrtilsetningsstoff i kategorien teknologisk tilsetningsstoff i gruppen ensileringsmiddel, for alle dyrearter. EFSA vurderer preparatene å være trygge for dyrehelse, folkehelse og miljø. Preparatet har potensialet til å forbedre produksjonen av ensilasje fremstilt fra plantematerialer det er enkelt, moderat vanskelig eller vanskelig å ensilere.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.02.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.03.2019
Anvendelsesdato i EU
10.04.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.05.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet