Godkjenning av tilsetningsstoffer i matvarer: endringer til bestemmelsene om fornyelse

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonens gjennomføringsforordning om endring av forordning (EU) nr. 257/2010 om opprettelse av et program for ny vurdering av godkjente tilsetningsstoffer i næringsmidler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer i næringsmidler

(In preparation) Commission Implementing Regulation amending Regulation (EU) No 257/2010 setting up a programme for the re-evaluation of approved food additives in accordance with Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council on food additives

Siste nytt

Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 5.10.2020 med tilbakemeldingsfrist 2.11.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 5.10.2020)

Fødevaresikkerhed – genevaluering af godkendte fødevaretilsætningsstoffer (klarere oplysninger)

Om dette initiativ

Reglerne om genevaluering af godkendte fødevaretilsætningsstoffer skal ændres på baggrund af EU's gennemsigtighedsforordning om risikovurdering i fødevarekæden.

Forordningen om gennemsigtighed omfatter nye regler om:

• rådgivning til ansøgere
• bestilte undersøgelser
• offentlige høringer om videnskabelige undersøgelser
• offentliggørelse af ansøgninger og støtte til videnskabelige undersøgelser/data
• fortrolighed
standardiserede dataformater.

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: 05 oktober 2020 - 02 november 2020 (midnat, dansk tid)

Udkast til gennemførelsesforordning - Ares(2020)5229601

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
05.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet