Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bispyribak m.fl.

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/973 av 13. juni 2019 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av bispyribak, denatoniumbenzoat, fenoxykarb, flurokloridon, quizalofop-P-etyl, quizalofop-P-tefuryl, propaquizafop og tebufenozid i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2019/973 of 13 June 2019 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for bispyribac, denatonium benzoate, fenoxycarb, flurochloridone, quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl, propaquizafop and tebufenozide in or on certain products

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.6.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er i del A i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer (i det følgende benævnt "MRL'er") af fenoxycarb, flurochloridon, propaquizafop og tebufenozid. Der er i del A i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat MRL'er for quizalofop-P-ethyl og quizalofop-P-tefuryl, udtrykt som quizalofop, inkl. quizalofop-P. Der er ikke fastsat MRL'er for bispyribac og denatoniumbenzoat i forordning (EF) nr. 396/2005, og da disse aktivstoffer ikke er optaget i bilag IV til nævnte forordning, anvendes standardværdien på 0,01 mg/kg som fastsat i artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005.

(2) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet ("autoriteten") har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for bispyribac. Autoriteten anbefalede at fastsætte en MRL for ris. Der foreligger ingen andre godkendelser for dette stof. Eftersom der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør maksimalgrænseværdierne for alle andre varer fastsættes i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 til bestemmelsesgrænseværdien (LOD).

(3) Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for denatoniumbenzoat. Alle nuværende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder denatoniumbenzoat, gælder udelukkende for anvendelse som repellent i skovbruget og er ikke beregnet til direkte anvendelse på spiselige afgrøder. Eftersom der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne fastsættes i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 til den specifikke LOD.

(4) Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for fenoxycarb. Den anbefalede, at MRL'erne sænkes for æbler, pærer, kvæder, mispel, japanmispel/loquat, blommer, spisedruer, druer til vinfremstilling, kvæg (muskel, fedt, lever og nyre), får (muskel, fedt, lever og nyre), geder (muskel, fedt, lever og nyre), dyr af hestefamilien (muskel, fedt, lever og nyre) og mælk (fra kvæg, får og geder og heste). For andre produkter anbefalede autoriteten at bevare de gældende MRL'er. Autoriteten konkluderede, at der manglede nogle oplysninger vedrørende MRL'erne for appelsiner, citroner, mandariner, abrikoser og spiseoliven, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Da der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne for de pågældende produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes på det niveau, autoriteten har peget på. Disse MRL'er vil blive taget op til revision; revisionen vil tage hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning.

(5) Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for flurochloridon. Autoriteten foreslog, at definitionen for restkoncentration skulle ændres. Den anbefalede, at MRL'erne sænkes for kartofler, gulerødder, knoldselleri, pastinakker, solsikkefrø og bomuldsfrø. Den konkluderede, at der manglede visse oplysninger vedrørende MRL'erne for persillerod, majs, hvede, auberginer, svin (muskel, fedt, lever og nyre), kvæg (muskel, fedt, lever og nyre), får (muskel, fedt, lever og nyre), geder (muskel, fedt, lever og nyre), dyr af hestefamilien (muskel, fedt, lever og nyre) og mælk (fra får og geder), og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Da der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne for de pågældende produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes på det niveau, autoriteten har peget på. Disse MRL'er vil blive taget op til revision; revisionen vil tage hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning.

(6) Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl og propaquizafop. Autoriteten foreslog, at definitionen på restkoncentration ændres, og at MRL'erne sænkes for grapefrugter, appelsiner, citroner, limefrugter, mandariner, æbler, pærer, kvæder, mispel, japanmispel/loquat, abrikoser, kirsebær (søde), ferskner, blommer, spisedruer, druer til vinfremstilling, jordbær, brombær, hindbær (gule og røde), blåbær, solbær og ribs (hvide, røde og sorte), stikkelsbær (gule, grønne og røde), hyben, hyldebær, spiseoliven, kumquat, kartofler, rødbeder, gulerødder, knoldselleri, peberrod, jordskokker, pastinakker, persillerod, radiser, havrerod, kålroer, majroer, hvidløg, kepaløg, skalotteløg, sød peberfrugt, auberginer/ægplanter, okra/lady's fingers, agurker, drueagurker/asieagurker, courgetter, meloner, græskar, vandmeloner, rosenkål, kinakål/pe-tsai, grønkål/kokål, kålrabi, havesalat, bredbladet endivie, julesalat/alm. cikorie, kørvel, purløg, selleriblade, persille, salvie, rosmarin, timian, basilikum og spiselige blomster, laurbærblade, estragon, bønner (med bælg), bønner (uden bælg), ærter (med bælg), ærter (uden bælg), linser (friske), alm. asparges, bladselleri, artiskokker, porrer, bønner (tørrede), linser (tørrede), ærter (tørrede), lupiner/lupinbønner, bomuldsfrø, oliven til oliefremstilling, urteudtræk fra rødder og sukkerroerødder. For andre produkter foreslog den at hæve eller bevare de gældende MRL'er. Den konkluderede, at der manglede nogle oplysninger vedrørende vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat, havesalat, bredbladet endivie, havekarse og andre spirer og skud, langskulpet vinterkarse, salatsennep/rucola, rød sennep, spæde blade (herunder af brassica-arter), spinat, bladbeder, urteudtræk fra blomster, urteudtræk fra blade og urter, krydderier i form af frø, krydderier i form af frugter, svin (muskel, fedt, lever og nyre), kvæg (muskel, fedt, lever og nyre), får (muskel, fedt, lever og nyre), geder (muskel, fedt, lever og nyre), dyr af hestefamilien (muskel, fedt, lever og nyre), fjerkræ (muskel, fedt, lever), mælk, (fra kvæg, får, geder og heste) og fugleæg, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Da der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne for de pågældende produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes på det niveau, autoriteten har peget på. Disse MRL'er vil blive taget op til revision; revisionen vil tage hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning.

(7) I overensstemmelse med artikel 6, stk. 2 og 4, i forordning (EF) nr. 396/2005 blev der indgivet en ansøgning for quizalofop P ethyl, som anvendes på majs i Canada. I overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 har de berørte medlemsstater evalueret ansøgningen, og evalueringsrapporten er sendt til Kommissionen. Autoriteten har vurderet ansøgningen og evalueringsrapporten, idet den især undersøgte risiciene for forbrugerne og, hvor det var relevant, for dyr, og afgav en begrundet udtalelse om den foreslåede maksimalgrænseværdi . Autoriteten konkluderede, at alle krav vedrørende data var opfyldt, og at den ændring, der anmodes om, er sikker for forbrugerne.

(8) Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for tebufenozid. Autoriteten anbefalede at sænke maksimalgrænseværdien for kastanjer. For andre produkter foreslog den at hæve eller bevare de gældende MRL'er. Den konkluderede, at der manglede visse oplysninger vedrørende kirsebær (søde), ris, svin (lever og nyre), kvæg (lever og nyre), får (fedt, lever og nyre), geder (fedt, lever og nyre), heste (lever og nyre), fjerkræ (muskel, fedt og lever), mælk (fra kvæg, får, geder og heste) samt fugleæg, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Da der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne for de pågældende produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes på det niveau, autoriteten har peget på. Disse MRL'er vil blive taget op til revision; revisionen vil tage hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning. Hvad angår broccoli, hovedkål, kinakål/pe-tsai, grønkål/kokål, vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat, havesalat, bredbladet endivie, havekarse og andre spirer og skud, langskulpet vinterkarse, salatsennep/rucola, rød sennep, spæde blade (herunder af brassica-arter), spinat, portulakker, bladbeder, vindrueblade og blade af lignende arter, brøndkarse, kørvel, basilikum og spiselige blomster, rapsfrø, sukkerrør, svin (muskel og fedt), kvæg (muskel og fedt), får (muskel), geder (muskel), dyr af hestefamilien (muskel og fedt) og fjerkræ (muskel) konkluderede autoriteten, at Codex-maksimalgrænseværdierne (CXL) for disse produkter er sikre for forbrugerne. Det er derfor hensigtsmæssigt at sætte MRL'erne for disse produkter til samme niveau som i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005.

(9) For produkter, for hvilke anvendelsen af det pågældende plantebeskyttelsesmiddel ikke er godkendt, og for hvilke der ikke findes importtolerancer eller CXL'er, bør MRL'erne fastsættes til den specifikke LOD eller til standard-MRL'en som angivet i artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005.

(10) Kommissionen har rådført sig med EU-referencelaboratorierne for restkoncentrationer af pesticider om behovet for at ændre visse bestemmelsesgrænseværdier. For en række stoffers vedkommende konkluderede laboratorierne, at den tekniske udvikling gør det nødvendigt at fastsætte specifikke bestemmelsesgrænseværdier for visse varer.

(11) På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de ændringer af MRL'erne, som der er ansøgt om, kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(12) Unionens handelspartnere er gennem Verdenshandelsorganisationen blevet hørt om de nye MRL'er, og deres bemærkninger er taget i betragtning.

(13) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(14) For at produkter kan markedsføres, forarbejdes og forbruges normalt, bør der i nærværende forordning fastsættes overgangsforanstaltninger for produkter, der er fremstillet inden ændringen af MRL'erne, og for hvilke der foreligger oplysninger om, at der er opretholdt et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

(15) Før de ændrede MRL'er træder i kraft, bør medlemsstaterne, tredjelande og fødevarevirksomhedsledere have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, som ændringen af MRL'erne medfører.

(16) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.02.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.06.2019
Anvendelsesdato i EU
04.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet