Investeringsprosjekter av interesse for Fellesskapet i olje-, naturgass- og elektrisitetssektoren (endring)

Tittel

Rådsforordning (EØF) nr. 1215/76 av 4. mai 1976 om endring av forordning (EØF) nr. 1056/72 om melding til Kommisjonen om investeringsprosjekter av interesse for Fellesskapet i olje-, naturgass- og elektrisitetssektoren

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Forordningen krever at medlemsstatene i EU notifiserer investeringsprosjekter i petroleums-, naturgass og elektrisitetssektorene. Informasjonen skal være grunnlag for Kommisjonens prognoser for energiforsyningssikkerhet og arbeide med å utforme virkemidler for å sikre energiforsyninger.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.05.1976
Anvendelsesdato i EU
17.06.1975

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Anvendes fra i Norge
01.01.1994