Katalog over fôrvarer: rettelse av svensk språkversjon

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om retting av den svenske språkversjonen av forordning (EU) nr. 68/2013 om katalogen over fôrmidler

(Draft) Commission Regulation correcting the Swedish language version of Regulation (EU) No 68/2013 on the Catalogue of feed materials

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 24.3.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.1.2020)

Sammendrag av innhold

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet