Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om hydroksyetoksyfenyl butanone (HEPB)

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av vedlegg V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

(Draft) Commission Regulation amending Annex V to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 11.7.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)'

(1) Stoffet 4-(3-ethoxy-4-hydroxyphenyl)butan-2-on (CAS-nr. 569646-79-3), som har fået navnet Hydroxyethoxyphenyl Butanone (HEPB) i den internationale nomenklatur for kosmetiske bestanddele, fungerer som konserveringsmiddel og hudplejemiddel. Det er på nuværende tidspunkt ikke opført på listen i forordning (EF) nr. 1223/2009.

(2) Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed (VKF) konkluderede i sin udtalelse af 7. april 2017 , at HEPB under et samlet eksponeringsscenarie kan betragtes som sikkert, når det anvendes som konserveringsmiddel i kosmetiske produkter, som afrenses, anvendes til mundpleje og ikke afrenses, ved en koncentration på højst 0,7 %. VKF konkluderede ligeledes, at der er behov for yderligere dokumentation for at udelukke øjenirritation.

(3) Efter at medlemsstaterne havde udtrykt bekymring over HEPB som potentielt øjenirriterende, og efter at ansøgeren havde indsendt yderligere videnskabelige data til VKF, konkluderede VKF i sin udtalelse af 5. marts 2019 , at anvendelsen af HEPB under et samlet eksponeringsscenarie som konserveringsmiddel i kosmetiske produkter, som afrenses, anvendes i mundpleje og ikke afrenses, ved en koncentration på højst 0,7 % er sikker for så vidt angår øjenirritation.

(4) I lyset af ovennævnte udtalelser og med henblik på at tage hensyn til tekniske og videnskabelige fremskridt bør HEPB tillades anvendt som konserveringsmiddel i kosmetiske produkter, som afrenses, anvendes i mundpleje og ikke afrenses, ved en koncentration på højst 0,7 % i det brugsklare produkt.

(5) Forordning (EF) nr. 1223/2009 bør derfor ændres.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Kosmetiske Produkter —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet