Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter

Tittel

(Utkast) Kommisjonsdirektiv 2010/46/EU av 2. juli 2010 om endring av direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF om gjennomføringsbestemmelser til artikkel 7 i henholdsvis rådsdirektiv 2002/53/EF og 2002/55/EF med hensyn til kjennetegn som prøvingen minst skal omfatte, og minstekrav til prøving av sorter av arter av jordbruksvekster og grønnsaker

(Draft) Commission Implementing Directive amending Commission Directives 2003/90/EC and 2003/91/EC setting out implementing measures for the purposes of Article 7 of Council Directive 2002/53/EC and Article 7 of Council Directive 2002/55/EC respectively, as regards the characteristics to be covered as a minimum by the examination and the minimum conditions for examining certain varieties of agricultural plant species and vegetable species

Siste nytt

Utkast til kommisjonsdirektiv godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 2.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsdirektivet, engelsk utgave)

(1) Commission Directives 2003/90/EC and 2003/91/EC were adopted to ensure that the varieties the Member States include in their national catalogues comply with the protocols established by the Community Plant Variety Office (CPVO) as regards the characteristics to be covered as a minimum by the examination of the various species and the minimum conditions for examining the varieties, as far as such protocols had been established. For the species not covered by CPVO protocols those Directives provide that guidelines of the International Union for Protection of New Varieties of Plants (UPOV) are to apply.

(2) Since the last amendment to Directives 2003/90/EC and 2003/91/EC by Commission Implementing Directive (EU) 2016/1914 the CPVO and UPOV have established further protocols and guidelines and have updated existing ones.

(3) Directives 2003/90/EC and 2003/91/EC should therefore be amended accordingly.

(4) The measures provided for in this Directive are in accordance with the opinion of the Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed,

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
01.12.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet