Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til rengjøringstjenester

Tittel

(Utkast) Kommisjonsbeslutning om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til rengjøringstjenester

(Draft) Commission Decision establishing EU Ecolabel criteria for indoor cleaning services

Siste nytt

Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 6.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Forordning (EF) nr. 66/2010 fastlægger regler for opstilling og anvendelse af EU's frivillige miljømærkningsordning, som har til formål at fremme varer og tjenesteydelser med et højt miljøpræstationsniveau.

(2) Forordning (EF) nr. 66/2010 foreskriver, at der fastsættes specifikke EU-miljømærkekriterier for hver produktgruppe.

(3) Forslaget om at opstille EU-miljømærkekriterier for indendørs rengøringstjenester blev fremsat af brancherepræsentanter for den professionelle rengøringssektor. På den baggrund igangsatte og forestod Kommissionen udarbejdelsen af disse kriterier.

(4) Det er hensigtsmæssigt at opstille EU-miljømærkekriterier for indendørs rengøringstjenester med henblik på at fremme anvendelse af rengøringsmidler og rengøringstilbehør med lav miljøvirkning og uddannelse af personalet i miljøanliggender, de grundlæggende elementer i et miljøledelsessystem og den korrekte sortering af affald.

(5) De opstillede EU-miljømærkekriterier for indendørs rengøringstjenester og de tilhørende vurderings- og verifikationskrav bør af hensyn til produktgruppens innovationscyklus gælde i fem år efter meddelelsen af denne afgørelse.

(6) En kode svarende til produktgruppen er en integreret del af EU-miljømærkets registreringsnummer. For at de kompetente organer kan tildele et sådant EU-miljømærkeregistreringsnummer til indendørs rengøringstjenester, der overholder EU-miljømærkekriterierne, er det nødvendigt at tildele et kodenummer til denne produktgruppe.

(7) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
24.11.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Barne- og likestillingsdepartementet