Luftfartstjenesteforordningen: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

(Utkast) Kommisjonens gjennomføringsforordning om definisjonen av felles prosjekter, etablering av styresett og identifisering av insentiver som støtter gjennomføringen av European Air Traffic Management Master Plan

(Draft) Commission Implementing Regulation on the definition of common projects, the establishment of governance and the identification of incentives supporting the implementation of the European Air Traffic Management Master Plan

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite

Nærmere omtale

Red. anm.: Utkastet er foreløpig ikke tilgjengelig på Kommisjonens nettsider.

Nøkkelinformasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet