Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om Singapore

Tittel

(Utkast) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om likeverdigheten av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for godkjente børser og markedsoperatører i Singapore i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014

(Draft) Commission Implementing Decision on the equivalence of the legal and supervisory framework applicable to approved exchanges and recognised market operators in Singapore in accordance with Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Utkast til kommisjonsfbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 14.3.2019

Nærmere omtale

Red.anm.: Utkastet til beslutning er p.t. ikke tilgjengelig på Kommisjonens nettsider.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet