Minimumsinnhold av et preparat produsert av Aspergillus niger som fôrtilsetningsstoff til livkylling, avlskalkuner, oppdrettskalkuner for avl og alle eggproduserende fuglearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/950 av 2. juni 2017 om endring av forordning (EU) nr. 1068/2011 om minimumsinnhold av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Aspergillus niger (CBS 109.713) og endo-1,4-beta-glukanase produsert av Aspergillus niger (DSM 18404) som fôrtilsetningsstoff til livkylling, avlskalkuner, oppdrettskalkuner for avl og alle eggproduserende fuglearter (innehaver av godkjenningen BASF SE)

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/950 of 2 June 2017 amending Implementing Regulation (EU) No 1068/2011 as regards the minimum content of the preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Aspergillus niger (CBS 109.713) and endo-1,4-beta-glucanase produced by Aspergillus niger (DSM 18404) as a feed additive for chickens reared for laying and all avian species for laying (holder of authorisation BASF SE)

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.6.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder regodkjenning av et preparat av enzymene endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,4-beta-glucanase produsert fra to stammer av Aspergillus niger (CBS 109.713 og DSM 18404) som fôrtilsetningsstoff. Preparatet er søkt regodkjent i kategorien «Avltekniske tilsetningsstoffer», i gruppen «fordøyelsesforbedrende midler». Betingelsene for bruk er endret fra den opprinnelige godkjenningen ved at minimumsnivået er redusert, og EFSA har vurdert at preparatet fortsatt er effektivt ved redusert minimumsdose. EFSA har vurdert preparatet til å være trygt for dyrehelse, human helse, og miljøet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 02.06.2017.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
28.04.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
02.06.2017
Anvendelsesdato i EU
23.06.2017
EFTA/EØS-flagg

EØS

Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet