Minimumsnormer ved behandling av sesongprodukter i de harmoniserete forbrukerprisindeksene (HICP)

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 330/2009 av 22. april 2009 om gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 2494/95 med hensyn til minimumsnormer ved behandling av sesongprodukter i de harmoniserete forbrukerprisindeksene (HICP)

Commission Regulation (EC) No 330/2009 of 22 April 2009 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 2494/95 as regards minimum standards for the treatment of seasonal products in the Harmonised Indices of Consumer Prices (HICP)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.3.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets bakgrunnsnotat, oktober 2009)

Sammendrag av innhold
I denne forordning fastlegges minimumsstandarder for behandlingen av sesongprodukter for å forbedre de harmoniserte forbrukerprisindeksers (HKPI) sammenlignbarhet, pålitelighet og relevans.

Minimumsstandardene gjelder for sesongprodukter innenfor følgende COICOP/HKPI-undergrupper og grupper: Fisk, frukt, grønnsaker, klær og fottøy.

Merknader
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven. Forordningen har ingen spesielle økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har vært vurdert av Statistisk Sentralbyrå, som finner den EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.04.2009
Anvendelsesdato i EU
01.01.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 75, 11.12.2014, p. 48-51
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
22.10.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.10.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.10.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2011
Anvendes fra i Norge
23.03.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0330
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro