Økodesigndirektivet: miljøkrav til energirelaterte produkter (revisjon)

Tittel

(Under forberedelse) Europaparlaments- og rådsdirektiv om fastsettelse av en ramme for å fastsette krav til miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter og om oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF

(In preparation) Directive of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products abd repealing Directive 2009/125/EF of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Veikart for planlagt direktiv lagt ut på høring av Kommisjonen 14.9.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 14.9.2020)

About this initiative
This initiative, which will revise the Ecodesign Directive and propose additional legislative measures as appropriate, aims to make products placed on the EU market more sustainable.

Consumers, the environment and the climate will benefit from products that are more durable, reusable, repairable, recyclable, and energy-efficient. The initiative will also address the presence of harmful chemicals in products such as:

• electronics & ICT equipment
• textiles
• furniture
• steel, cement & chemicals.

Roadmap
Feedback period: 14 September 2020 - 02 November 2020 (midnight Brussels time)

Inception impact assessment - Ares(2020)4754440 [red. anm.: nedlastninglenke tilgjengelig på Kommisjonens initiativside]

Public consultation
Planned for: Third quarter 2020

Commission adoption
Type: Proposal for a directive
Planned for: Fourth quarter 2021

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
14.09.2020
Rettsakten erstatter
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet