Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for myclobutanil, napropamid og sintofen

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av myclobutanil, napropamid og sintofen i eller på visse produkter

(Draft) Commission Regulation amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for myclobutanil, napropamide and sintofen in or on certain products

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 24.3.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I bilag II og i del B i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 er der fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer ("MRL'er") af myclobutanil. I del A i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 er der fastsat MRL'er for napropamid. Der er ikke fastsat nogen MRL'er for sintofen i forordning (EF) nr. 396/2005, og da dette aktivstof ikke er optaget i bilag IV til nævnte forordning, anvendes standardværdien på 0,01 mg/kg som fastsat i forordningens artikel 18, stk. 1, litra b).

(2) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet ("autoriteten") har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om revisionen af de gældende MRL'er for myclobutanil . Den foreslog, at definitionen af restkoncentration ændres. Den anbefalede at forhøje eller bevare de gældende MRL'er for æbler, pærer, kvæder, mispel, loquat, japanmispel/loquat, abrikoser, kirsebær (søde), ferskner, blommer, spisedruer og druer til vinfremstilling. Autoriteten konkluderede, at der manglede visse oplysninger vedrørende MRL'erne for jordbær, brombær, stikkelsbær (grønne, røde og gule), bananer, tomater, auberginer/ægplanter, meloner, græskar, vandmeloner, vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat, bønner (med bælg), artiskokker, humle, sukkerroerødder, svin (muskel, fedtvæv, lever og nyre), kvæg (muskel, fedtvæv, lever og nyre), får (muskel, fedtvæv, lever og nyre), geder (muskel, fedtvæv, lever og nyre), fjerkræ (muskel, fedtvæv og lever), mælk (kvæg, får og geder) samt fugleæg, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Da der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne for de pågældende produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes til det niveau, autoriteten har peget på. Disse MRL'er vil blive taget op til revision, og der vil i forbindelse hermed blive taget hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning.

(3) Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om revisionen af de gældende MRL'er for napropamid . Den foreslog, at definitionen af restkoncentration ændres. Den anbefaler at sænke MRL'erne for mandler, kastanjer, hasselnødder, pekannødder, pinjekerner, pistacienødder, valnødder, æbler, pærer, kvæder, mispel, japanmispel/loquat, abrikoser, kirsebær (søde), ferskner, blommer, kartofler, knoldselleri, peberrod, radiser, kålroer, tomater, auberginer/æggeplanter, broccoli, blomkål, rosenkål, hovedkål, vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat, salatsennep/rucola, bønner (med bælg), hørfrø, valmuefrø, sesamfrø, solsikkefrø, rapsfrø, sojabønner, sennepsfrø, bomuldsfrø, græskarfrø, saflorfrø, hjulkronefrø, sæddodderfrø, hampfrø og kristpalmefrø. Autoriteten konkluderede, at der manglede visse oplysninger vedrørende MRL'erne for grapefrugter, appelsiner, citroner, limefrugter, mandariner , jordbær, brombær, korbær, hindbær (røde og gule), blåbær, tranebær, solbær og ribs (sorte, røde og røde), stikkelsbær (grønne, røde og gule), hyben, hyldebær, urter og spiselige blomster, urteudtræk (fra blomster, blade og urter og alle andre plantedele) og krydderier i form af frugter, og der var ikke behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Da der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne for de pågældende produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes til det niveau, autoriteten har peget på. Disse MRL'er vil blive taget op til revision, og der vil i forbindelse hermed blive taget hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning.

(4) Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om revisionen af de gældende MRL'er for sintofen . Den konkluderede, at der manglede visse oplysninger vedrørende MRL'en for hvede, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Der foreligger ingen andre godkendelser for dette stof. Eftersom der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne for de pågældende produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes til det niveau, autoriteten har peget på. Denne MRL vil blive taget op til revision, og der vil i forbindelse hermed blive taget hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning.

(5) For produkter, for hvilke anvendelsen af det pågældende plantebeskyttelsesmiddel ikke er godkendt, og for hvilke der ikke findes importtolerancer eller Codex-maksimalgrænseværdier (CXL'er), bør MRL'erne fastsættes til den specifikke bestemmelsesgrænse ("LOD") eller til standard-MRL'en som angivet i artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005.

(6) Kommissionen har rådført sig med EU-referencelaboratorierne for restkoncentrationer af pesticider om behovet for at ændre visse LOD'er. For en række stoffers vedkommende konkluderede laboratorierne, at den tekniske udvikling gør det nødvendigt at fastsætte specifikke LOD'er for visse varer.

(7) På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de aktuelle ændringer af MRL'erne kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(8) Unionens handelspartnere er gennem Verdenshandelsorganisationen blevet hørt om de nye MRL'er, og deres bemærkninger er taget i betragtning.

(9) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(10) For at produkter kan markedsføres, forarbejdes og forbruges normalt, bør der i nærværende forordning fastsættes en overgangsordning for produkter, der er fremstillet inden ændringen af MRL'erne, og for hvilke der foreligger oplysninger om, at der er opretholdt et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

(11) Før de ændrede MRL'er træder i kraft, bør medlemsstaterne, tredjelande og fødevarevirksomhedsledere have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, som ændringen af MRL'erne medfører.

(12) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.02.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet