Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Mexico

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/247/EU av 28. april 2014 om anerkjennelse av Mexicos rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer

Commission Implementing Decision 2014/247/EU of 28 April 2014 on the recognition of the legal and supervisory framework of Mexico as equivalent to the requirements of Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council on credit rating agencies

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.10.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, siste oppdatert 10.6.2017)

Sammendrag av innhold
ESMA har vurdert det rettslige og tilsynsmessige rammeverket for kredittvurderingsbyråer i Mexico for å være ekvivalente etter kredittvuderingsbyråforordningen (EU) nr. 1060/2009 (CRA).

Kommisjonen har på bakgrunn av ESMAs vurdering fattet beslutning om at regelverket i Mexico for kredittvurderingsbyråer vurderes som ekvivalent med EUs regelverk om kredittvurderingsbyråer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Ekvivalensbeslutningen er gjennomført ved forskrift i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 28. april 2014. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i forskrift om likeverdighetsvurderinger etter kredittvurderingsbyråregelverket.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.04.2014
Anvendelsesdato i EU
23.05.2014
Opphører å gjelde
19.08.2019
Erstattes av

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 18.1.2018, p. 498-499
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
30.09.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.10.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.10.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.10.2016
Anvendes fra i Norge
12.10.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014D0247
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro