Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA)

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/2 av 30. september 2014 som supplerer europaparlaments- og rådsforordning EU nr. 1060/2009 vedrørende tekniske standarder om formidling av den informasjonen som kredittvurderingsbyråer skal stille til rådighet for den European Securities and Markets Authority

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2 of 30 September 2014 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the presentation of the information that credit rating agencies make available to the European Securities and Markets Authority

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 16.05.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.05.2015)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende regulering til forordning 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer med senere endringer. Forordningen gir detaljerte regler om hvilke opplysninger kredittvurderingsbyråene skal rapportere til ESMA, og for øvrig gjøre tilgjengelig, om sine kredittvurderinger og på hvilket format. Den skal ha virkning fra 21. juni 2015.

Vurdering
Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Bestemmelsene som forordningen er hjemlet i er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen eller gjennomført i norsk rett. Forordningene om kredittvurderingsbyråene er en del av forhandlingene om innlemmelse av ESA forordningene i EØS-avtalen.

Status
Forordningen er til vurdering på EFTA-siden.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
29.09.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.09.2014
Anvendelsesdato i EU
26.01.2015
Hjemmel eller endrer
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet