Særprogrammet for gjennomføring av Horisont Europa - rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2021-2027)

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsbeslutning om særprogrammet for gjennomføring av Horisont Europa - rammeprogrammet for forskning og innovasjon

Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on establishing the specific programme implementing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation

Siste nytt

Forslag til europaparlaments- og rådsbeslutning lagt fram av Kommisjonen 7.6.2018

Nærmere omtale

Red.anm.: I henhold til EØS-avtalens protokoll 31.1 vil innlemmelse av hovedforordningen om EUs rammeprogram for forskning og innovasjon implisitt også omfatte avledede rettsakter om f.eks. særprogrammet (dette faktaarket) og delprogrammene. Deltakelse i disse programmene krever derfor ikke egne EØS-komitebeslutninger.

BAKGRUNN (fra kommisjonsforsaget, engelsk utgave)

CONTEXT OF THE PROPOSAL

Reasons and objectives
The ‘Horizon Europe’ proposal is fully in line with the Commission's proposal on the next long-term Union budget for 2021 to 2027, as well as the Commission’s priorities, as set out in its Agenda for Jobs, Growth, Fairness and Democratic Change and global policy priorities (the Sustainable Development Goals). It supports the agenda of the Union post-2020 as agreed in the Rome Declaration of 25 March 2017.

The proposal is framed by the premise that research and innovation (R&I) delivers on citizens’ priorities, boosts the Union’s productivity and competitiveness, and is crucial for sustaining our socio-economic model and values, and enabling solutions that address challenges in a more systemic way.

As per Article 182 of the Treaty on the Functioning of the European Union (‘TFEU’) the framework programme shall be implemented through specific programmes that set out detailed rules for implementing it, fix its duration and provide for the means deemed necessary. The programme Horizon Europe will be implemented through the specific programme established by this Decision and the specific programme on defence research.

The specific programme established by this Decision is based both on Article 182 TFEU and, due to its strong support for innovation, on Article 173 TFEU.

For more on the overall Horizon Europe proposal, see the explanatory memorandum for the underlying act (proposal for a regulation establishing 'Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation and laying down its rules for participation and dissemination').

This proposal provides for a date of application as of 1 January 2021 and is presented for a Union of 27 Member States, in line with the notification by the United Kingdom of its intention to withdraw from the European Union and Euratom based on Article 50 of the Treaty on European Union received by the European Council on 29 March 2017. The following section details the specific points in this proposal.

OTHER ELEMENTS

Detailed explanation of the specific provisions of the proposal

The proposal for the Framework Programme (a Framework Programme for Research and Innovation entitled ‘Horizon Europe’, including laying down its rules for participation and dissemination), sets out the general and specific objective of Horizon Europe, the structure and the broad lines activities to be carried out, while this Decision should define the operational objectives and the activities which are specific to parts of Horizon Europe.

This legal act sets out specific implementation and programming provisions for the
framework programme, especially for

• Missions (under the Global Challenges and Industrial Competitiveness pillar);

• the European Research Council (ERC);

• the European Innovation Council (EIC);

• work programmes;

• committee procedure.

[...]

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
07.06.2018
Annen informasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet