Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikten

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommisjonsforordning om endring av delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178 (EU) og om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 når det gjelder reguleringstekniske standarder for clearingplikt

(Draft) Commission Delegated Regulation amending Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 and (EU) 2016/1178, and supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the clearing obligation

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning vedtatt av ESMA og sendt til Kommisjonen 14.11.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Dokument (forberedende)
Dato
14.11.2016
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet