Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/227 av 9. januar 2015 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 om tekniske standarder for gjennomføring av institusjoners tilsynsrapportering etter europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 (endringsforordning for ITS for rapportering under CRR)

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/227 of 9 January 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 680/2014 laying down implementing technical standards with regard to supervisory reporting of institutions according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.4.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.05.2015)

Sammendrag av innhold
Forordningen innebærer kun en endring og feilretting av ITS for tilsynsmessig rapportering (680/2014)

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant.

Andre opplysninger
Endringene er tatt inn i de norske rapporteringsskjemaene og veiledningene.

Status
Rettsakten er til vurdering på EFTA-siden.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
09.01.2015
Anvendelsesdato i EU
21.02.2015
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
20.04.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet