Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vurdering av endringer til interne modeller for beregning av kapitalkrav

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 529/2014 av 12. mars 2014 som utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til regulatoriske tekniske standarder for å vurdere innholdet av utvidelser og endringer i IRB- og AMA-modeller

Commission Delegated Regulation (EU) No 529/2014 of 12 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for assessing the materiality of extensions and changes of the Internal Ratings Based Approach and the Advanced Measurement Approach

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 06.11.2014)

Standarden tar sikte på å lage rammer for når endringer i interne modeller (IRB og AMA) er av en slik art at de forutsetter godkjennelse, slik at det blir felles praksis for dette i de ulike landene. Materielle endringer krever tillatelse, ikke-materielle endringer kan foretas uten tillatelse.
Vurdering

Det er en fordel, både for tilsynsmyndighetene og institusjonene, at det gis overordnede føringer og felles kjøreregler for hvilke endringer som krever godkjennelse.
Andre opplysninger

Standarden er omtalt her:

http://europalov.no/rettsakt/soliditetskrav-til-banker-og-investeringsse...

Status
Den kommisjonsdelegerte forordningen ble publisert i Official Journal 20. mai 2014 og trådte i kraft 20 dager senere.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
12.03.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.03.2014
Anvendelsesdato i EU
09.06.2014
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet