Statistikk om plantevernmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/269 of 16. februar 2017 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1185/2009 med hensyn til listen over aktive stoffer

Commission Regulation (EU) 2017/269 av 16 February 2017 amending Regulation (EC) No 1185/2009 of the European Parliament and of the Council concerning statistics on pesticides, as regards the list of active substances

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.2.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EF) nr. 1185/2009 er der fastlagt en fælles ramme for udarbejdelse af sammenlignelige europæiske statistikker over afsætning og anvendelse af pesticider.

(2) Kommissionen bør regelmæssigt og mindst hver femte år tilpasse listen over omfattede stoffer og klassificeringen heraf i produktgrupper og kemiske grupper som omhandlet i bilag III. Da sidstnævnte senest blev ajourført i 2011 ved Kommissionens forordning (EU) nr. 656/2011 , er det nødvendigt at ajourføre listen i bilaget til nævnte forordning, således at den omfatter årene fra 2016 til 2020.

(3) På grund af antallet af berørte stoffer og den komplicerede proces for identificering og klassificering af de relevante forbindelser er det vanskeligt for de nationale statistikmyndigheder at erhverve de redskaber, de behøver for at indsamle oplysninger om anvendelse og markedsføring af pesticider. Listen bør derfor kun omfatte de stoffer, der er blevet tildelt et identifikationsnummer af en af de to store, internationalt anerkendte institutioner, der registrerer kemiske forbindelser og pesticider, Chemical Abstracts Service under American Chemical Society og Collaborative International Pesticides Analytical Council.

(4) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
28.09.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
16.02.2017
Anvendelsesdato i EU
09.03.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet