Statistikk over gass- og elektrisitetspriser til industrien: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2169 av 21. november 2017 om formatet og prosedyrer for innrapportering av europeisk statistikk over gass- og elektrisitetspriser i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1952

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2169 of 21 November 2017 concerning the format and arrangements for the transmission of European Statistics on natural gas and electricity prices pursuant to Regulation (EU) 2016/1952 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.11.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1)

I forordning (EU) 2016/1952 fastlægges en fælles ramme for udarbejdelse af sammenlignelige europæiske statistikker over priserne på naturgas og elektricitet til privatkunder og endelige erhvervskunder i Unionen.

(2) I henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1952 bør medlemsstaterne indberette de statistiske data elektronisk, således at de er i overensstemmelse med et egnet teknisk format, som skal fastlægges af Kommissionen.

(3) SDMX (Statistical Data and Metadata exchange) fastsætter de statistiske og tekniske standarder for udveksling af officielle statistikker. Kommissionen (Eurostat) bør derfor inden for det europæiske statistiske system og i tæt samarbejde med medlemsstaterne fastlægge et teknisk format i overensstemmelse med disse standarder.

(4) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
22.09.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
21.11.2017
Anvendelsesdato i EU
12.12.2017
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet