Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring på sjøvei

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/861/EF av 29. oktober 2008 om gjennomføringsbestemmelser til rådsdirektiv 95/64/EF om statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring på sjøvei (kodifisert udgave)

Commission Decision 2008/861/EC of 29 October 2008 on rules for implementing Council Directive 95/64/EC on statistical returns in respect of carriage of goods and passengers by sea (Codified version)

Siste nytt

EØS-komitevedtak 29.5.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Kommissionens beslutning 98/385/EF af 13. maj 1998 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 95/64/EF om statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder. Beslutningen bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2) Kommissionen bør udarbejde en liste over havne med kode- og registernumre efter lande og havkystzoner.

(3) Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Det Statistiske Program, der er nedsat ved Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.10.2008
Anvendelsesdato i EU
05.12.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 56, 2.10.2014, p. 1231-1262
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.05.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.05.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.05.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Anvendes fra i Norge
30.05.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008D0861
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro