Tekniske gjennomføringsstandarder om konsultasjon mellom myndigheter i forbindelse med melding om eierskifte

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1944 av 13. juni 2017 om tekniske gjennomføringsstandarder for standardskjemaer, maler og prosedyrer for konsultasjon mellom relevante kompetente myndigheter i forbindelse med melding om planlagt erverv av betydelig eierandel i et verdipapirforetak i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EC og 2014/65/EU

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1944 of 13 June 2017 laying down implementing technical standards with regard to standard forms, templates and procedures for the consultation process between relevant competent authorities in relation to the notification of a proposed acquisition of a qualifying holding in an investment firm in accordance with Directives 2004/39/EC and 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.10.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.6.2017)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen utfyller europaparlements- og rådsdirektiv 2004/39/EC (MiFID I) og 2014/65/EU (MiFID II). Den fastsetter standard skjemaer, maler og prosedyrer for konsultasjon mellom relevante kompetente myndigheter i forbindelse med melding om erverv av betydelig eierandel i verdipapirforetak.

Vurdering
Rettsakten må tas inn i norsk rett sammen med MiFID II/MiFIR-gjennomføringen.

Det er ikke behov for tilpasninger

Status
ESMA sendte saken til EU-kommisjonen 27. mars 2015.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.06.2017
Anvendelsesdato i EU
15.11.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet