Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av jernlaktat på fåresopp som matingrediens i svenske leverposteier

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av vedlegg I og II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til kategoribetegnelsen stabilisatorer og bruken av jernlaktat (E 585) på fåresopp (Albatrellus ovinus) som matingrediens i svenske leverposteier

(Draft) Commission Regulation amending Annexes I and II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the functional class of ‘stabilisers’ and the use of ferrous lactate (E 585) on the mushroom Albatrellus ovinus as a food ingredient in Swedish liver pâtés

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 13.4.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.4.2019)

Sammendrag av innhold
KOM foreslår i dette regelverket at jernlaktat (E 585) blir godkjent til bruk på Albatrellus ovinus slik at den mørkner soppen ved oksidering.

Fargeretensjonsmiddel er en ny teknologisk funksjon i vårt regelverk, men blir benyttet i GSFAen. Der blir det defineret som stoffer som stabiliserer, beholder eller intensiverer fargen til et næringsmiddel. Ved å henvise til denne funksjonsklasse forbrukeren vil bli informert om at bruken av tlsetningsstoffet er knyttet til fargen til næringsmiddelet. I utkastet til regulering blir det foreslått at denne teknologiske funksjonen skal legges til i vedlegg 1, liste over teknologiske funksjoner ( kategoribetegnelse) som et tilsetningsstoff kan ha.

Begrensingene blir «bare til oliven mørknet ved oksidasjon og til soppen Albatrellus ovinus når den blir brukt som dekor på leverpostei».

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for verken næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Et fargeretensjonsmiddel tilfredsstiller det teknologiske behovet om opprettholde eller forsterker fargen i et oksidert næringsmiddel. Det vil redusere bruken av fargestoff som farger næringsmiddelet i den fargen som om det var oksidert.

Mattilsynet mener at jernlaktat (E585) tilsfredstiller behovet for å forsterke den mørke fargen i oksidert fåresopp. Den begrensede bruken jernlaktat til fåresopp som skal benyttes til dekor på svensk leverpostei vil ikke medføre noen økt helsemessig risko.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.02.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet