Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking knyttet til utslippsgrenser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/986 av 3. april 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 angående tilpassing av de administrative krav for godkjenning og markedsovervåking av jord- og skogbrukstraktorer til utslippsgrensene i henhold til trinn V

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/986 of 3 April 2018 amending Implementing Regulation (EU) 2015/504 as regards the adaptation of the administrative provisions for the approval and market surveillance of agricultural and forestry vehicles to Stage V emission limits

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/504 indeholder bl.a. modellerne for visse dokumenter, der skal udarbejdes i forbindelse med godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugskøretøjer.

(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628 ophæver Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/68/EF og indfører nye emissionsgrænser for forurenende luftarter og partikler (trin V) for forbrændingsmotorer til mobile ikkevejgående maskiner.

(3) I henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 167/2013 finder trin V-emissionsgrænserne i bilag II til forordning (EU) 2016/1628 også anvendelse på landbrugs- og skovbrugskøretøjer. Anvendelsen af disse grænser er udskudt, jf. tidstabellen i bilag III til forordning (EU) 2016/1628.

(4) Det er derfor nødvendigt at ændre modellerne i gennemførelsesforordning (EU) 2015/504 for at tilpasse dem, således at de bringes på linje med modellerne i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/656 .

(5) For at præcisere de administrative krav bør der foretages yderligere mindre ændringer af gennemførelsesforordning (EU) 2015/504 for at muliggøre godkendelse af elektriske/elektroniske enheder som en komponent og for at kræve mere omfattende information med henblik på typegodkendelse af transmission og bremseanordninger for påhængskøretøjer.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nævnt i artikel 69, stk. 1, i forordning (EU) nr. 167/2013 —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
19.02.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.04.2018
Anvendelsesdato i EU
07.08.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet