Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om bremser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/828 av 16. februar 2018 om endring av delegert forordning (EU) 2015/68 med hensyn til krav til blokkeringsfrie bremsesystemer, energilagringsanordninger med høyt trykk og hydrauliske koblinger av typen med enkel ledning

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/828 of 16 February 2018 amending Delegated Regulation (EU) 2015/68 as regards requirements relating to Anti-Lock Braking Systems, high pressure energy storage devices and hydraulic connections of the single-line type

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.6.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til betragtning 6 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/68 forventes det, at Kommissionen vurderer kravet om montering af blokeringsfri bremsesystemer (ABS) på traktorer med en konstruktivt bestemte maksimalhastighed på mellem 40 km/h og 60 km/h pr. 1. januar 2020. Efter at have vurderet dette krav konkluderede Kommissionen, at såfremt kravet om ABS blev fjernet fra den delegerede forordning for disse køretøjers vedkommende, ville det forhindre uforholdsmæssigt store finansielle omkostninger for industrien og brugerne, som i sidste instans ville forsinke en effektiv anvendelse af aktuel bremseteknologi på markedet. Derfor bør kravet om montering af ABS på sådanne køretøjer udgå.

(2) Betingelserne for anvendelse af energioplagringsanordninger af højtrykstypen bør tage højde for det trykområde, der svarer til det tekniske niveau, og specificere den tilsvarende prøvning. Trykgrænseværdierne bør derfor tilpasses i overensstemmelse hermed.

(3) For at sikre medlemsstaterne og industrien en glidende overgang til forbuddet mod hydrauliske tilslutninger af single-line-typen når de anvender bremsekravene i delegeret forordning (EU) 2015/68 på nye traktorer, der sammenkobles med allerede ibrugtagne påhængskøretøjer, bør anvendelsen af overgangskravene for hydrauliske tilslutninger af single-line-typen til bremseanor dninger og påhængskøretøjers bremsekoblinger, under hensyntagen til udskiftningshastigheden for landbrugs- og skovbrugspåhængskøretøjer, forlænges indtil den 31. december 2024.

(4) Delegeret forordning (EU) 2015/68 bør derfor ændres.

(5) Eftersom denne for ordning indeholder en række vigtige ændringer af delegeret forordning (EU) 2015/68, som er nødvendige for dens problemfrie anvendelse, bør den træde i kraft snarest muligt.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
16.02.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.02.2018
Anvendelsesdato i EU
09.06.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet