Undersøkelse av visse sorter av jordbruksvekster: endringsbestemmelser

Tittel

(Utkast) Kommisjonens gjennomføringsdirektiv om endring av direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF om fastsettelse av gjennomføringstiltak for artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/53/EF og artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/55/EF med hensyn til hvilke egenskapar som minst skal omfattes av og hvilke minstekrav som skal gjelde for undersøkelse av visse sorter av jordbruksvekster

Commission Implementing Directive amending Directives 2003/90/EC and 2003/91/EC setting out implementing measures for the purposes of Article 7 of Council Directive 2002/53/EC and Article 7 of Council Directive 2002/55/EC respectively, as regards the characteristics to be covered as a minimum by the examination and the minimum conditions for examining certain varieties of agricultural plant species and vegetable species

Siste nytt

Utkast til kommisjonsdirektiv godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 14.10.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsdirektivet, engelsk utgave)

(1) Commission Directives 2003/90/EC and 2003/91/EC were adopted to ensure that the varieties the Member States include in their national catalogues comply with the protocols established by the Community Plant Variety Office (CPVO) as regards the characteristics to be covered as a minimum by the examination of the various species and the minimum conditions for examining the varieties, as far as such protocols had been established. For the species not covered by CPVO protocols those Directives provide that guidelines of the International Union for Protection of New Varieties of Plants (UPOV) are to apply.

(2) Since the last amendment to Directives 2003/90/EC and 2003/91/EC by Commission Implementing Directive (EU) 2019/114 , the CPVO has established further protocols and has updated existing ones.

(3) Directives 2003/90/EC and 2003/91/EC should therefore be amended accordingly.

(4) The measures provided for in this Directive are in accordance with the opinion of the Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.10.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet