Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer)

Tittel

(Utkast) Kommisjonens gjennomføringsavgjerd om endring av vedtak 2009/821/EF med omsyn til listene over grensekontrollstasjonar og veterinæreiningar i TRACES

(Draft) Commission Implementing Decision amending Decision 2009/821/EC as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in TRACES

Siste nytt

Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 13.7.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, engelsk utgave)

(1) Commission Decision 2009/821/EC lays down the list of border inspection posts approved in accordance with Directives 91/496/EEC and 97/78/EC and the list of central, regional and local units in the integrated computerised veterinary system (Traces). Those lists are respectively set out in Annex I and Annex II to that Decision.

(2) Following the proposal from Belgium, the approval of the border inspection posts at Antwerp port and Zeebrugge port should be extended to unpacked products for human consumption. It is therefore appropriate to amend accordingly the list of entries for that Member State set out in Annex I to Decision 2009/821/EC.

(3) Following the proposal from Denmark, a new inspection centre should be listed at the border inspection post at Skagen port for the inspection for animal by-products. It is therefore appropriate to amend accordingly the list of entries for that Member State set out in Annex I to Decision 2009/821/EC.

(4) Following the proposal from Spain, a new border inspection post at Ferrol port should be approved for packed products for human consumption. In addition, the suspension of the border inspection post at Santander port for products for non-human consumption and of one of the inspection centres of the border inspection post at Vigo port should be lifted. It is therefore appropriate to amend accordingly the list of entries for that Member State set out in Annex I to Decision 2009/821/EC.

(5) Following the proposal from Italy and the satisfactory inspection carried out by the Commission, the new border inspection post at Verona airport should be approved for packed products for human consumption. Therefore, the list of entries for that Member State set out in Annex I to Decision 2009/821/EC should be amended accordingly.

(6) Following communication from Finland, the entry for the border inspection post at Hamina port should be deleted from the list set out in Annex I to Decision 2009/821/EC.

(7) Following communication from Sweden, a derogation should be granted as regards the staff responsible for carrying out the checks and for issuing certificates at the border inspection post at Helsingborg port. It is therefore appropriate to amend accordingly the list of entries for that Member State set out in Annex I to Decision 2009/821/EC.

(8) Germany informed the Commission that, following an administrative restructuration, certain changes should be made to the list of local units in Traces for that Member State. It is therefore appropriate to amend Annex II to Decision 2009/821/EC accordingly.

(9) The measures provided for in this Decision are in accordance with the opinion of the Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.07.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet