Framlagt

Forsiden - Status - Framlagt
Sjeldne sykdommer: en utfordning for Europa

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 11.11.2008

Sluttrapport om EU-programmet for SMB og entreprenørskap (2001-2006)

Rapport lagt fram av Kommisjonen 7.11.2008

Gjennomføring av arbeidsmiljødirektivene om byggeplasser og skilting

Meddelelse fra Kommisjonen lagt fram 06.11.2008

Statusrapport om informationssystemet for det indre marked (IMI)

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 6.11.2008

Fra finanskrise til oppsving

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 29.10.2008

Partnerskapet mellom europeiske land og utviklingsland om kliniske forsøk (EDCTP)

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 30.10.2008

Bekjempelse og forebygging av menneskehandel

Arbeidsdokument lagt fram av Kommisjonen 17.10.2008

Innovasjon gjennom offentlige forsknings- og utviklingskontrakter
Venturekapital på tvers av landegrensene
En bedre balanse mellom arbeids- og privatliv

Meddelelse fra Kommisjonen lagt fram 3.10.2008

Sider

Abonner på Framlagt