Barne- og familiedepartementet

Forsiden - Ansvarlig Departement - Barne- og familiedepartementet
Likestillingsdirektivet: likebehandling av menn og kvinner i forbindelse med arbeid og yrkesdeltakelse

Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 27.1.2022

Forbrukerrettighetsdirektivet 2011

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 6.10.2021 og kunngjort i EU-tidende 24.1.2022

Urimelige avtalevilkår for forbrukerne

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 8.10.2021 og kunngjort i EU-tidende 24.1.2022

Produktsikkerhetsdirektivet

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 11.10.2021 og kunngjort i EU-tidende 24.1.2022

Åpenhet og målretting av politisk reklame

Dansk departementsnotat offentliggjort 20.1.2022

Likestilling mellom kjønnene i forhold til tilgang til varer og tjenester

EØS-komitebeslutning nr. 308/2021 ratifisert av Liechtenstein. Beslutningen trer i kraft 1.3.2022.

EU-henstilling om mobilitet av unge volontører i Europa

Forslag til rådsrekommandasjon lagt fram av Kommisjonen 13.1.2022 med pressemelding

Europeisk år for unge 2022

Europaparlaments- og rådsbeslutning publisert i EU-tidende 28.12.2021

EU-rammeverk for passasjerrettigheter

Notat om gjennomgang av EU-regelverket for passasjerrettigheter lagt fram av Kommisjonen 20.12.2021 med tilbakemeldingsfrist 17.1.2022

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: endringsbestemmelser

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2021

Sider

Abonner på Barne- og familiedepartementet