Justis- og beredskapsdepartementet

Forsiden - Ansvarlig Departement - Justis- og beredskapsdepartementet
Returdirektivet: standarder og prosedyrer for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 20.7.2022 og kunngjort i EU-tidende 3.10.2022

Boliglånsdirektivet

Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 29.9.2022

Harmoniserte standarder for utstyr og beskyttelsessystemer for bruk i eksplosive atmosfærer

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 29.9.2022

Ansvarsdirektivet for kunstig intelligens (AI-ansvarsdirektivet)

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 28.9.2022 med pressemelding

Produktansvarsdirektivet (revisjonsforslag 2022)

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 28.9.2022 med pressemelding

Varemerkedirektivet 1989

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 3.6.2022 og kunngjort i EU-tidende 26.9.2022

Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler: endringsbestemmelser om eksportunntak

Lov- og samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 23.9.2022

Dublin-III-forordningen

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 15.6.2022 og kunngjort i EU-tidende 19.9.2022. Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 22.9.2022

Personvernforordningen 2016 (GDPR)

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 8.7.2022 og kunngjort i EU-tidende 19.9.2022. Forslag til fortolkningsdommer lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 20.9.2022 med pressemelding og 22.9.2022

Dataforordningen (Data Act)

EØS-notat offentliggjort 22.9.2022

Sider

Abonner på Justis- og beredskapsdepartementet