Olje- og energidepartementet

Forsiden - Ansvarlig Departement - Olje- og energidepartementet
Elektrisitetsdirektiv 2009 (tredje)

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 27.1.2022

Energimerking av klimaanlegg (revisjon)

Notat om planlagt revisjon lagt fram av Kommisjonen 21.1.2022 med tilbakemeldingsfrist 18.2.2022

Krav til miljøvennlig utforming av tørketromler for husholdninger (planlagt revisjon)

Notat om planlagt revisjon lagt fram av Kommisjonen 26.1.2022 med tilbakemeldingsfrist 23.2.2022

Krav til miljøvennlig utforming av vannpumper (planlagt revisjon)

Notat om planlagt revisjon lagt fram av Kommisjonen 21.1.2022 med tilbakemeldingsfrist 18.2.2022

Gassmarkedsdirektivet (fjerde) (2021-revisjonsforslag)

Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 19.1.2022 med frist 21.2.2022

Gassmarkedsforordningen (2021-revisjonsforslag)

Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 19.1.2022 med frist 21.2.2022

Fornybar energi: EU-henstilling om fremme av prosjekter og elkjøpsavtaler

Notat om planlagt rekommandasjon lagt fram av Kommisjonen med tilbakemeldingsfrist 22.4.2022

EU-strategi for solenergi

Høring om planlagt meddelelse igangsatt av Kommisjonen 18.1.2022 med frist 12.4.2022

Oljedirektivet: vilkår for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner

Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 13.1.2022

Reduksjon av utslipp av metan fra olje-, gass- og kullvirksomhet

Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 7.1.2022

Sider

Abonner på Olje- og energidepartementet