Samferdselsdepartementet

Forsiden - Ansvarlig Departement - Samferdselsdepartementet
Utslipp fra person- og varebiler (Euro 5 og 6): endringsbestemmelser om prosedyrer for utslippstypegodkjenning

EØS-komitebeslutning 22.9.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen

Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til utforming, konstruksjon og yteevne - ajourføring 2023

EØS-komitebeslutning 22.9.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen

Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om krav til markedsovervåking

EØS-komitebeslutning 22.9.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen

AFI-forordningen om infrastruktur for alternative drivstoff (2023-revisjon)

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 22.9.2023

EU-dekkende automatisk nødanropstjeneste for kjøretøy som utsettes for ulykker (eCall): endringsbestemmelser

Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 22.9.2023 med tilbakemeldingsfrist 20.10.2023

Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 6.6.2023

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 20.9.2023. EØS-notat offentliggjort 22.9.2023

Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser

Norsk forskrift kunngjort 21.9.2023

Gjennomføringsbestemmelser for luftfartsoperasjoner: retting av språkversjon

EØS-notat offentliggjort 21.9.2023

Sikkerhet i sivil luftfart: endringsbestemmelser

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 20.9.2023

Felles regler for sivil luftfart: ambulanseflyging med helikopter

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 20.9.2023

Sider

Abonner på Samferdselsdepartementet