Schengen-avtalen

Forsiden - Avtalegrunnlag - Schengen-avtalen
Grenseforordningen (2016): Schengen-regler for bevegelse av personer over grensene

Fortolkningsdom med pressemelding lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 21.9.2023

Dublin-III-forordningen

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.9.2023

Datalagring: tekniske ordninger

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 21.9.2023

Grenseforordningen (2016) - Schengen-regler for bevegelse av personer over grensene: endringsbestemmelser

Kompromiss fremforhandlet av representanter fra Europaparlamentet og Rådet 20.9.2023

Kontroll med erverv og besittelse av våpen: endringsbestemmelser om merking

Utkast til direktiv lagt fram av Kommisjonen 7.9.2023 med tilbakemeldingsfrist 5.10.2023

Schengen grense- og visumfond (BMVI)

Notat om planlagt evaluering lagt fram av Kommisjonen 28.8.2023 med tilbakemeldingsfrist 25.9.2023

EU-LISA-forordningen 2018 om det europeiske byrå for operasjonell forvaltning av store IT-systemer innenfor området frihet, sikkerhet og rettferdighet (revisjon)

Notat om planlagt evaluering lagt fram av Kommisjonen 18.8.2023 med tilbakemeldingsfrist 15.9.2023

EUs visumpolitikk: revisjon av visumfritaksmekanismen

Notat om planlagt forordning lagt fram av Kommisjonen 3.8.2023 med frist 31.8.2023

VIS-forordningen 2008: utfyllende bestemmelser om yrkesbetegnelser

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.6.2023

Asyl- og migrasjonsforordningen (AMMR)

Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 16.6.2023

Sider

Abonner på Schengen-avtalen