Schengen-avtalen

Forsiden - Avtalegrunnlag - Schengen-avtalen
Henstilling om koordinert tilnærming til lettelse av fri bevegelse i forbindelse med covid-19-pandemien

Forslag til rådsrekommandasjon lagt fram av Kommisjonen 25.11.2021

Returdirektivet: standarder og prosedyrer for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold

Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 25.11.2021

Henstilling av 18.11.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater

Rådsrekommandasjon publisert i EU-tidende 19.11.2021

EUs støttekontor på asylfeltet (EASO) (revisjon)

Europaparlamentets plenumsbehandling 12.11.2021 med pressemelding (enighet med Rådet)

Det europeiske system for reiseinformasjon og fremreisetillatelse (ETIAS): skjemaer for avslag, annullering eller tilbakekalling

Utkast til beslutning lagt fram av Kommisjonen 11.11.2021 med tilbakemeldingsfrist 9.12.2021

Henstilling av 9.11.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater

Rådsrekommandasjon publisert i EU-tidende 10.11.2021 med pressemelding

Henstilling av 29.10.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater

Rådsrekommandasjon publisert i EU-tidende 3.11.2021 med pressemelding

Våpendirektivet 2021

Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 27.10.2021

Personsvern og behandling av persondata i forbindelse med kriminalitet

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 4.8.2021 og kunngjort i EU-tidende 18.10.2021

Dublin-III-forordningen

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 18.8.2021 og kunngjort i EU-tidende 11.10.2021

Sider

Abonner på Schengen-avtalen