EØS-avtalen artikkel 4 (likebehandling av nasjonaliteter)

Forsiden - Eos Artikkel - Eos Avtalen Artikkel 4 Likebehandling Av Nasjonaliteter - EØS-avtalen artikkel 4 (likebehandling av nasjonaliteter)

Siste endring

Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 11.6.2020

Artikkel

004

Tilsvarende artikler i EU-traktatene

Artikkel 18 TEUV (tidl. artikkel 12 TEF, tidl. artikkel 7(1) TEØF)

EFTA-domstolen

EU-domstolen

Norsk tekst

Artikkel 4

Enhver forskjellsbehandling på grunnlag av nasjonalitet skal være forbudt innenfor denne avtales virkeområde, med forbehold for de særbestemmelser den selv gir.

Engelsk utgave

Article 4

Within the scope of application of this Agreement, and without prejudice to any special provisions contained therein, any discrimination on grounds of nationality shall be prohibited.