EØS-avtalen artikkel 44 (kapitalbevegelse: restriksjoner)

Forsiden - Eos Artikkel - Eos Avtalen Artikkel 44 Kapitalbevegelse Restriksjoner - EØS-avtalen artikkel 44 (kapitalbevegelse: restriksjoner)

Siste endring

Artikkel

044

Tilsvarende artikler i EU-traktatene

Ingen

Norsk tekst

Artikkel 44

Fellesskapet på den ene side og EFTA-statene på den annen side skal anvende sine interne fremgangsmåter, som fastsatt i protokoll 18, for å gjennomføre bestemmelsene i artikkel 43.

Engelsk utgave

Article 44

The Community, on the one hand, and the EFTA States, on the other, shall apply their internal procedures, as provided for in Protocol 18, to implement the provisions of Article 43.