EØS-avtalen artikkel 71 (arbeidsrett: dialog med arbeidslivets parter)

Forsiden - Eos Artikkel - Eos Avtalen Artikkel 71 Arbeidsrett Dialog Med Arbeidslivets Parter - EØS-avtalen artikkel 71 (arbeidsrett: dialog med arbeidslivets parter)

Siste endring

Artikkel

071

Tilsvarende artikler i EU-traktatene

Artikkel 151 TEUV (tidl. artikkel 136 TEF, tidl. artikkel 188b TEØF)

Norsk tekst

Artikkel 71

Avtalepartene skal bestrebe seg på å fremme dialogen mellom arbeidsgivere og arbeidstagere på europeisk nivå.

Engelsk utgave

Article 71

The Contracting Parties shall endeavour to promote the dialogue between management and labour at European level.