Biobrennstoffers og flytende biobrenslers bærekraftighet, Komite for (C51800)

Forsiden - Komite - Biobrennstoffers Flytende Biobrenslers Baerekraftighet Komite For C51800 - Biobrennstoffers og flytende biobrenslers bærekraftighet, Komite for (C51800)
Norsk deltakelse (ansvarlig departement): 

Komitetype

Komitologikomite

Saksområde

Energi

Basisrettsakt

Om komiteen

"Committee on the Sustainability of Biofuels and Other Bioliquids" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) (EU) 2018/2001 av 11. desember 2018 for å fremme bruken av fornybar energi (Fornybardirektivet)