Forbrukerprogrammet 2014-2020, Komite for (C45800)

Forsiden - Komite - Forbrukerprogrammet 2014 2020 Komite For C45800 - Forbrukerprogrammet 2014-2020, Komite for (C45800)
Norsk deltakelse (ansvarlig departement): 

Komitetype

Komitologikomite

Sist oppdatert

Søndag, February 12, 2017 - 15

Saksområde

Forbrukersaker

Basisrettsakt

Om komiteen

"Consumer Financial Programme Committee 2014-2020 (CFPC)" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Regulation (EU) No 254/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on a multiannual consumer programme for the years 2014-20 and repealing Decision No 1926/2006/EC