Forskningsinfrastruktur (ERIC), Komite for juridisk rammeverk for (C37800)

Forsiden - Komite - Forskningsinfrastruktur Eric Komite For Juridisk Rammeverk For C37800 - Forskningsinfrastruktur (ERIC), Komite for juridisk rammeverk for (C37800)
Norsk deltakelse (ansvarlig departement): 

Komitetype

Komitologikomite

Saksområde

Forskning og utdanning

Basisrettsakt

Om komiteen

"Committee for the implementation of the Regulation on the Community legal framework for a European Research Infrastructure Consortium (ERIC)" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Council Regulation (EC) No 723/2009 of 25 June 2009 on the Community legal framework for a European Research Infrastructure Consortium (ERIC)