Horisont 2020 - Configuration 'Research infrastructures', Komite for (C42503)

Forsiden - Komite - Horisont 2020 Configuration Research Infrastructures Komite For C42503 - Horisont 2020 - Configuration 'Research infrastructures', Komite for (C42503)
Norsk deltakelse (ansvarlig departement): 

Sist oppdatert

Søndag, February 12, 2017 - 19

Saksområde

Forskning og utdanning

Basisrettsakt

Om komiteen

"Programme Committee for the specific programme implementing Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) - Configuration ‘Research infrastructures’" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

COUNCIL DECISION 2013/743/EU of 3 December 2013 establishing the specific programme implementing Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) and repealing Decisions 2006/971/EC, 2006/972/EC, 2006/973/EC, 2006/974/EC and 2006/975/EC