Horisont 2020 - Strategic configuration, Komite for (C42501)

Forsiden - Komite - Horisont 2020 Strategic Configuration Komite For C42501 - Horisont 2020 - Strategic configuration, Komite for (C42501)
Norsk deltakelse (ansvarlig departement): 

"Programme Committee for the specific programme implementing Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) - Strategic configuration" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

COUNCIL DECISION 2013/743/EU of 3 December 2013 establishing the specific programme implementing Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) and repealing Decisions 2006/971/EC, 2006/972/EC, 2006/973/EC, 2006/974/EC and 2006/975/EC

Komitetype

Komitologikomite

Sist oppdatert

Søndag, February 12, 2017 - 19

Saksområde

Forskning og utdanning

Basisrettsakt