Intellektuell eiendom

Forsiden - Velg område - Intellektuell eiendom

Abonner på RSS-feed: Intellektuell eiendom - siste nytt

Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 13.2.2019
Europaparlamentet vedtok i september 2018 en foreløpige holdning til nye EU-regler om digital opphavsrett med sikte på kommende forhandlinger med Rådet. EU-parlamen­tarikerne vil at store selskaper som Google og Facebook skal forhåndskontrollere innhold og samtidig øke betalingen til opphavere. Wikipedia og mindre nettsteder vil trolig ikke omfattes av de nye reglene. Det samme gjelder undervisnings- og forskningssektoren og museer. Rådet vedtok på sin side en foreløpige holdning til Kommisjonens forslag i mai 2018. Representanter for de to institusjonene forsøker nå sammen med Kommisjonen å finne fram til et kompromiss med sikte på formelt vedtak.
Anmodning om fortolkninger [1] [2] sendt til EU-domstolen 16.11.2018 og kunngjort i EU-tidende 11.2.2019
EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 21.1.2019. Ratifiseringen trukket tilbake 23.1.2019.
EU vedtok i 2014 et direktiv om modernisering av systemet med kollektiv forvaltning av opphavsrett og nærstående rettigheter i medlemsstatene. Det nye regelverket skal fremme online- musikktjenester på det europeisk plan til fordel for forbrukerne samtidig som kunstnernes rettigheter skal styrkes, blant annet ved at de mottar royalties raskere. Direktivet kan føre til endringer i hvordan musikk lisensieres i Norge, med konsekvenser for norske rettighetshavere.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 30.11.2018 og kunngjort i EU-tidende 21.1.2019
Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 17.1.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.12.2018
EU-høring om evaluering av direktivet igangsatt av Kommisjonen 18.12.2018
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 13.12.2018
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.8.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 6.6.2018 og kunngjort i EU-tidende 6.8.2018
EUs varemerkedirektiv er blitt revidert. Det eksisterende direktivet vil i 2019 bli erstattet av en modernisert utgave som ble vedtatt i 2015. Formålet er å gjøre det enklere og rimeligere for bedrifter å beskytte sine produkter. Det nye direktivet vil harmonisere nasjonale regelverk om varemerker ytterligere, blant annet ved å gjøre det likere regelverket som gjelder for EU-varemerker.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.5.2018 og kunngjort i EU-tidende 30.7.2018
Norsk lov kunngjort 15.6.2018
Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 21.12.2017

Sider