Beslutningsprosessen: immaterialrett

Forsiden - Velg område - Immaterialrett - Beslutningsprosessen: immaterialrett
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området immaterialrett befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Prosedyre for tildeling av supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler og plantevernmidler
Beskyttelse av geografiske betegnelser for ikke-landbruksprodukter

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
EU-henstilling om bekjempelse av piratkopiering av direktesendinger på internett

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Digitalmarkedsdirektivet: opphavsrett i det digitale indre marked
07.06.2021
Nett- og videresendingsdirektivet: opphavsrett for overføringer og videresendinger av radio og tv-programmer
07.06.2021

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Forretningshemmelighetsdirektivet
09.06.2018

2019/091

01.01.2021
Portabilitetsforordningen om nettbaserte innholdstjenester over landegrensene
20.03.2018

2018/158

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Varemerkedirektivet 2015
14.01.2019

2020/027

01.01.2023
Opphavsrettsdirektivet
22.12.2002

2004/110

01.07.2005
Satellitt- og kabeldirektivet: om opphavsrett og nærstående rettigheter
01.01.1995

1994/007

01.01.1995
30.06.1995
Forenklede regler for lisensiering av musikkproduksjoner over landegrensene
10.04.2016

2017/186

01.07.2021
01.07.2021
Marrakechdirektivet om tillatt bruk av opphavsrettbeskyttede verk for blinde og svaksynte
11.10.2018

2020/165

01.11.2021
01.07.2021
Designdirektivet: rettslig vern av design
28.10.2001

2000/021

28.10.2001
01.05.2003
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler: endringsbestemmelser om eksportunntak
01.07.2019

2022/197

01.02.2023
01.02.2023
Varemerkedirektivet 1989
28.12.1991
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering)
06.07.2009

2017/092

01.06.2018
01.09.2017
Programvaredirektivet: rettslig beskyttelse av dataprogrammer
01.01.1993
01.01.1994
Databasedirektivet: rettslig vern av databaser
01.01.1998

1996/056

01.07.2000
16.04.1994
Utleiedirektivet: utleie- og utlånsrett knyttet til opphavsrett
16.01.2007

2007/056

09.06.2007
Vernetidsdirektivet for opphavsrett og nærstående rettigheter
16.01.2007

2007/056

09.06.2007
Programvaredirektivet: rettslig beskyttelse av dataprogrammer
25.05.2009

2011/039

02.04.2011
01.07.2018
Hitteverksdirektivet: bruk av verk uten kjent opphav
29.10.2014

2015/029

01.10.2015
01.07.2016
Følgerettsdirektivet: avgift på omsetning av billedkunst
01.01.2006

2002/171

01.08.2003
01.01.2007
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler
02.01.1993

1994/007

01.07.1994
Supplerende beskyttelsessertifikat for plantevernmidler
08.02.1997

1997/059

Bioteknologidirektivet: rettslig vern av bioteknologiske oppfinnelser
30.06.2000

2003/020

01.02.2004
01.02.2004
Vernetidsdirektivet for opphavsrett og nærstående rettigheter: endringsbestemmelser
01.11.2013

2013/094

01.08.2014
01.07.2014
Rettslig vern av halvlederprodukters kretsmønstre
07.11.1987
01.01.1994

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ikke lenger i kraft

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Varemerkedirektivet 2008
28.11.2008

2009/146

05.12.2009